Navodnjavanje & upravljanje vodama


Fondovi

Firma Ciak od 2002 godine sarađuje sa Pokrajinskim fondom za razvoj poljoprivrede AP Vojvodine. Za ovih nekoliko godina naše saradnje smo postali jedan od najvećih dobavljača tog fonda, sa vrlo visokim procentom prolaznosti zahteva korisnika koji su konkurisali za sredstva tog fonda.

Fond namenske kredite za navodnjavanje i plastenike plasira dva puta godišnje i to krajem februara i krajem avgusta.

Potrebna dokumentacija:

Svi odobreni krediti, realizovani preko naše firme, podležu subvencijama za povraćaj plasiranih sredstava koje raspisuje ministarstvo poljoprivrede. Naša firma Vam obezbeđuje potrebnu dokumentaciju:

Ovi krediti su, u ovom momentu, najpovoljniji poljoprivredni krediti u Evropi i daju se u dve grupe:

NAVODNJAVANJE

Namenjeni nabavkama novih sistema za navodnjavanje tipa kap po kap, tifona, AL.cevi i poljoprivrednih rasprskivača, filtera i filterskih stanica, pumpi i agregata, centralnih vodova.

PLASTENICI:

Namenjeni kupovini i izgradnji plastenika, nabavki novih folija za postojeće objekte, kupovini malih mašina za obradu zemljišta u plastenicima: freza i motokultivatora,nabavka mreža za zasenu,agril folija,izgradnju sistema za grejanje plastenika i kompletno opremanje plastenika.

BANKE

Naša firma ima vrlo visoku prolaznost kod banaka koje u saradnji s ministarstvom poljoprivrede odobravaju subvencionisane kredite. Krediti se odobravaju sa 5% kamate i grejs periodom 9-12 meseci, rok otplate 5 godine, a visina odobrenih kredita od 5000 Evra.

Najpovoljnije i najbrža procedura je u Komercijalnoj banci gde je dovoljno odneti profakturu firme CIAK i osnovna dokumenta i za 2-3 dana kredit bude realizovan!