Navodnjavanje & upravljanje vodama


Izgradnja plastenika i staklenika

Naša firma se godinama bavi podizanjem plastenika širine 8 i 10m, visine od 3,6-4,7m metalnih rešerkastih konstrukcija, sa 7 linija dužne ukrute.

Objekti se temelje sa takozvanim čapovima, metalnim elementima u obliku krsta koji se na suvo ukucavaju 80cm u zemlju i u njih se ubadaju lukovi.

Konstrukcije su zaštićene farbanjem osnovnom i završnom bojim za metal, a po posebnom zahtevu mogu da budu i pocinkivane ako se to posebno traži.

Plastenici su pokriveni profesionalnom folijom 180mikrona debnjine uve stabilnom a sa unutrašnje strane ide antikapajuća folija 60-80mikrona To je osnovna verzija plastenika a dodatna oprema vezana za plastenik je:

-bočno provetravanje plastenika
-sistem za navodnjavanje kap po kap sa fertirigacijom i filtracijom vode
-vrata koja mogu biti čvrsta od leksana sa posebnim luftašem i dvoje šiber veata, ili čvrsta prekrivena folijim iz 5 segmenata po čelima
-sistem mikrorasprskivača koji se postavlja u gornjoj zoni plastenika da bi omogućavao gornje navodnjavanje
-mreža za zasenu
-agril folija za prekrivanje biljaka u hladnim danima
-kompjuterizacija i automatizacija navodnjavanja
-solarno napajanje sistema za navodnjavanje

Svaki deo dodatne opreme se posebno dogovara